18 Ocak 2014 Cumartesi

Windows Phone 8 Uygulamaları Geliştirimi İçin Başlangıç

      Teknolojinin gelişmesiyle bilişim sektörü artık daha çok mobil sektöre kayar oldu. Intel mobil dizüstü bilgisayarlar için daha az güç tüketimli Haswell işlemcisi üretiyor, öte yandan Nvidia, Las Vegas'taki CES fuarında tanıttığı 192 çekirdekli Tegra K1 işlemcisi ile oyun piyasasını mobil tarafına kaydırmak niyetinde.
      Durum böyleyken geliştiriciler de artık masaüstü uygulamaları yerine artık mobil uygulamalar üretmek istiyorlar. Ben de yeni başladığım Windows Phone 8 (WP8) geliştirimi serüvenimde elde edindiğim bilgileri bu yazımda aktarmaya çalışacağım.
      WPF ve XAML üzerinde geliştirim yapanların WP8'e daha kolay alışacaklarına eminim. Fakat ne kadar Windows Phone uygulamalarının görünümü WPF uygulamalarına benzese bile kullandığınız mobil cihazın donanım kısıtlamalarından dolayı PC'de yaptığınız her atraksiyonu Phone'da aynı şekilde yapamayabilirsiniz. Buna rağmen Phone uygulamaları geliştirmek oldukça keyifli.

Hazırlık Aşamaları
      Öncelikle Windows Phone 8 uygulaması geliştirebilmemiz için sisteminizin 64-bit Windows 8 veya üstü olması gerekiyor. Çünkü Windows Phone 8 emülatörü daha özel donanım, yazılım ve yapılandırma gereksinimleri istiyor. Bu yüzden Windows 7 veya daha alt bir versiyona sahip işletim sisteminiz varsa WP8 uygulamalarını geliştirebilmeniz mümkün değil.
      Ayrıca Visual Studio'nun kurulu olması gerekiyor. Visual Studio 2013'ün 90 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.
      Eğer önceden sisteminizde Visual Studio 2012 Professional ve üstü yüklü ise Phone SDK 8.0'ı indirmenize gerek yok çünkü zaten entegre bir şekilde geliyor. Fakat daha eski bir Visual Studio sürümünü kullanıyorsanız SDK'yı indirmeniz gerekecektir.
      "Emülatör yerine kendi Windows 8 telefonumu kullanayım." diyorsanız bunun için bir geliştirici hesabınızın olması gerekiyor. Geliştirici hesabı için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Şu an için bireysel geliştiriciler 37 lira, şirket sahipleri 160 lira civarında bir meblağ ödeyerek hesap açabilirler.

Başlangıç için:
1. Öncelikle Visual Studio'yu açalım ve üst menüden File -> New Project'i seçelim.
2. Yeni Proje penceresinde sol taraftaki yüklü Template'lerden Visual C# -> Windows Phone'u seçtiğimizde orta menüde birçok proje türlerinin sıralandığını görebiliriz.


Windows Phone App Tek sayfalık basit uygulamalar oluşturmak içindir. Herhangi bir uygulamaya başlamanın en kolay yolu bu tür proje şablonu kullanmaktır.
Windows Phone Databound App: İçerisinde bir liste ve gezinti elemanlarının yer aldığı temel bir MVVM(Model-View-View-Model) uygulamasıdır.
Windows Phone Class Library: Bir arayüzü (UI) olmayan, sınıf kütüphaneleri oluşturmak için özelleşmiş bir şablondur.
Windows Phone Panorama App: Windows 8'deki başlangıç menüsünde olduğu gibi Panaroma control içeren uygulamalar oluşturmanızı sağlar.
Windows Phone Pivot App: Uygulama içerisinde bir başlık ve gövde kısmından oluşan, sayfalar arasında gezinebilmenizi sağlayan bir uygulama türü oluşturmak için özelleşmiştir.
Windows Phone XAML and Direct3D App C++ bileşenleriyle 3D uygulamalar oluşturmanızı sağlar.
Windows Phone XAML and XNA App XNA çatısı altında Phone için oyun uygulamaları oluşturmanızı sağlar.
Windows Phone HTML5 App Adından da anlaşılacağı gibi HTML5 bileşenleri içeren bir uygulama oluşturmanızı sağlar.
Windows Phone Audio Playback Agent Ses içeren uygulamalar oluşturmak için bu kod kütüphanesini kullanabilirsiniz.
Windows Phone Audio Streaming Agent: Bu da rolü akış seslerini oynatma için bir kütüphanedir.
Windows Phone Scheduled Task Agent Eğer uygulamanızda belirli aralıklarla bir bildirim veya web servis isteği yapmak istiyorsanız, bu kütüphaneyi kullanmalısınız.

      Biz şimdilik bu şablonlardan en kolay olanını Windows Phone App'i seçelim. Aşağıda Name: kısmını HelloWorld olarak değiştirelim. OK butonuna tıkladıktan sonra hangi Windows Phone işletim sistemi altında uygulama yapmak istediğimizi soracak.
      Windows Phone OS 8.0 uygulaması geliştireceğimiz için bu Alana dokunmadan OK dediğimizde Visual Studio bizim için gerekli dosyaları oluşturacak ve MainPage.xaml dosyasını görüntüleyecek.
MainPage.xaml dosyasının içeriğine daha yakından bakalım:

      3. ve 8. satırlar arasında 6 tane schema tanımlanmış. Bileşenleri kullanacağımız zaman öncelikle bu şekilde şemalarını tanıtmalıyız. Her tanımlanan şemayı kullanmak için ise xmlns özelliğini kullanmalıyız ve her xmlns özelliğini kullanmak için o şemayı bir namespace ile belirtiriz (Örneğin: xmlns:phone şeklinde). "Fakat 3. satırda bir kolon tanımlaması yapılmamış." diye düşünülebilir.

      Evet bu doğru burada bir namespace tanımlaması yapmadık çünkü bu satırda belirtilen, uygulamamızı XAML namespace'i ile eşleştirmemizi sağlayan ve varsayılan olarak tanımlanan şemamızdır. XAML şemaları ağaç yapısında olduğu için bu bir Root şemasıdır ve diğer child şemaların birer namespace ile belirtilmesi gerekir.
      4-8.nci satırlar arasında ise diğer çocuk şemalar yer almakta. Eğer uygulamalarımızda harici bir bileşen kullanırsak ve o bileşen için ayrılan şemanın tanımlaması yapmazsak oluşturduğumuz XAML dökümanı geçersiz/bozuk olur. Bozuktan kastım, derleyici o bileşenin hangi namespace'e ait olduğunu ve hangi gerekli komutu çalıştıracağını bilememesinden dolayı kodu derleyememesidir.
      Ayrıca, bu şemaların URL gibi göründüğüne kapılarak belirli bir siteye işaret ettiğini düşünmeyelim. Örneğin: http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml linkini tarayıcınızın adres bölümüne girdiğinizde sayfanın bulunamadığı mesajı ile karşılaşırsınız. Aslında aynı C# dosyasında namespace'leri tanımladığımız gibi şemalar da birer unique ifadelerdir ve sınıf isimlerini belirli bir sırada tutmayı sağlarlar (Aynı isim, soyisim gibi). Şemalar URL (Uniform Resource Locator) (kaynak bulucu) değil aslında birer URI (Uniform Resource Identifier)(kaynak tanımlayıcısı)'dırlar.
      5-6. satırda farklı URI'lere sahip Phone ve Shell için tanımlanan şemalar, Windows Phone 8 API'sini kurduktan sonra bilgisayarlarımıza yüklenen Microsoft.Phone CLR namespace'inin temel elemanlarıdırlar. İlk satırda da gördüğümüz gibi <phone:PhoneApplicationPage ile
PhoneApplicationPage sınıfının tanımlaması yapılmıştır. Bu sınıf diğer Windows Presentation Foundation (WPF) sınıfları ve Windows Store App sınıfları gibi Windows.System.Controls.Page 'den türemiştir. Bu nedenle, 3 proje türünün (WPF, Store, Phone) birbiri ile paylaştığı birçok temel özellikleri vardır. Bu yüzden eğer daha önceden WPF masaüstü uygulamaları ve Windows Store uygulamaları ile ilgilenmemişseniz veya bazı alanlarda eksiğiniz varsa geriye dönüp kısa bir tekrar etmekte fayda var.
      7-8. satırlarda tanımlanan şemalar sol taraftaki dizayn önizleme penceresinin görüntülenmesini sağlarlar. Bu şemalar sadece önizleme ile ilgili komutları içerdiği için uygulamanın derlenmesi sırasında gereksiz yer kaplamamalıdırlar. 9'daki mc:Ignorable="d" satırından sayesinde bu komutlar için derleme yapılması engellenmiş olur.
      10-12 satırlarda tanımlanan özellikler ile sayfa içerisinde kullanacağımız font ile ilgili belirlemeleri yapmış oluyoruz. PhoneFontFamilyNormal gibi kaynaklar halihazırda emülatörde varolan kaynaklardır. Phone uygulamalarında bu şekilde WPF'teki gibi Binding mekanizması çok kullanılıyor.
      13.satırda tanımlanan özellikler ile uygulamamızın çalışma esnasında ekranda duracağı konumu (yatay/düşey) belirtiyoruz. SupportedOrientations ile telefon yatay konuma alındığında uygulamanın da yatay moda geçmesi desteğini verebiliyoruz. Orientation="Portrait" ile soldaki pencerede, tasarım emülatör'ünün yukarıdan aşağıya olacak şekilde durmasını sağlıyoruz.
      14.satırda SystemTray denilen ise, yukarıdaki şarj durum, saat, GPRS çekim gücü gibi bilgilerinin bulunduğu alanın, uygulamanın çalışması esnasında görünüp görünmemesini sağlıyoruz.
Peki ya .xaml ve .xaml.cs dosyaları arasındaki ilişki?

      Visual Studio'nun sağda, Solution Explorer'da MainPage.xaml'ın sol tarafında bir üçgen şekli vardır. Bu şekile tıklayıp genişlettiğimizde ise isimleri aynı fakat sadece sonu .cs ile biten bir dosya ile karşılaşırız.
      Bu dosyayı açtığımızda MainPage sınıfını ve üstelik partial anahtar kelimesi ile tanımlandığını görebiliriz.
      Bir diğer benzerlik de XAML dosyamızdaki 1-2 satırlarında tanımlanmıştır:


      Bu şekilde iki dosyada da benzer tanımlamaların yapılmasının sebebi, derleyicinin MainPage.xaml ve MainPage.xaml.cs dosyalarını tek bir sınıf haline getirmesi içindir. Bu iki dosya aslında bir elmanın iki yarısı gibidirler. MainPage.xaml.cs dosyasındaki, constructorda yer alan InitializeComponent() fonksiyonu XAML dosyasının parse edilmesi esnasında tüm arayüz bileşenlerinin yüklenmesini sağlar. XAML dosyası da aynı C# dosyası gibi bir ara dil (intermediate language)'e çevrilir ve ikisi de tek bir sınıfın parçalar halinde kodlarını oluştururlar. Bu şekilde ayrımın yapılmasıyla bir sınıfta oluşturduğumuz bileşeni diğer sınıfta kullanabiliriz ve böylece bu iki ayrı sınıfın birbiriyle haberleşmesini sağlarız. Örneğin XAML dosyasında:
şeklinde tanımladığımız bir Button bileşeninin; en, boy, stil gibi diğer özelliklerini C# dosyasında ismini kullanarak değiştirebiliriz.
Peki ya XAML dosyasında bileşenler nasıl oluşturulacak?
      Aslında her XAML dosyası özelleşmiş bir XML dosyasıdır. Bir elemanın içerisine diğer elemanları gömerek hiyerarşik bir yapı oluşturabiliriz:
<PhoneApplicationPage ...>
    <Grid>
        <TextBlock ... />
        <Button ... />
    </Grid>
</PhoneApplicationPage>
      Burada PhoneApplicationPage bileşeni bir Grid içeriyor ve Grid bileşeni de TextBlock ve Button içeriyor. Daha detaylı açıklayacak olursak, oluşturduğumuz her MainPage.xaml sayfası aslında birer UserControl'dür. Buradaki UserControl'ün Content değişkenine bir Grid atanmış ve Grid'in Children listesi ise TextBlock ve bir Button içermiştir. Burada <Grid> şeklinde ayrı bir tag olarak gösterdik ama kullandığımız bileşene göre embedded (gömülü) bir tarzda bileşenin default içeriğinde değişiklikler yapabiliriz:

veya

örneğinde Button'ın Content özelliği default bir özelliktir.
Button’ın Content özelliğini atadık da oldu bitti mi şimdi?
      Tabi ki bitmedi daha ne özellikler var. Mesela XAML dosyasındaki bileşenlerin özelliklerinin değiştirilmesi, bu işi C#'da yapmaya göre daha kolay ve kısa. Örneğin Butonun arkaplan rengini değiştirmek için C#'da:

bu şekilde önce SolidColorBrush nesnesi oluşturup sonra da Colors enumerable'ındaki Blue'yu parametre olarak göndermemiz gerekiyor halbuki XAML tarafında:

üstteki Background kod parçasını eklememiz kafî gelecektir. Tabi her zaman yaptığımız işler bu kadar basit olmayabiliyor. Mesela

şeklinde bir buton tanımlayalım ve sonra sağdaki Properties penceresine
gelip Brush alanına tıklayarak, Background özelliğinin altındaki 3. kutucuğu seçerek, Button’ın Background özellğinin türünü LinearGradientBrush olarak değiştirelim. Sonra köşedeki renk seçim aracını kullanarak mavi renk ve tonlarını seçelim. Button'umuz önizleme penceresinde bu şekilde görünüyor olmalı:
      Visual Studio'nun da boş durmayıp bize bu kodları hazırladığı için ayrıca teşekkürler:
      Eğer yukarıdaki kodları Properties penceresi kullanmadan hazırlayacak olsaydık. LinearGradientBrush oluşturup içerisindeki parametreleri iyice düşünerek, tamamen doğru bir şekilde girmek zorunda kalırdık.
      Dikkat edersek burada oluşan kod, öncekinde oluşturduğumuz gibi Background="Red" şeklinde değil. <Button.Background> gibi <Control.Property> formuna property element syntax denir.
      Burada kullandığımız Brush kelimesi ise, aynı resim fırçaları gibi boyamaya yarayan ve renkleri temsil eden birer nesnedir. Linear olması ise renk düzeylerinin yukarıdan aşağıya veya soldan sağa doğrusal bir şekilde değişiklik göstermesidir. Ben burada örnek olsun diye LinearGradientColor kullandım fakat siz kendi geliştireceğiniz uygulamalarda bunu asla yapmamanız gerekir. Çünkü, gradyanlı bir       şekilde bileşenleri boyamak Windows Phone 8 uygulamalarının estetiği için aykırıdır ve kullanıcıların da daha çok görünüme önem verdiği için bizim uygulamamızı kullanmak isteyemeyebilirler. Fakat şimdilik kendi örneğimizde rahatça tüm bileşenlerle oynayabiliriz :)
      GradientStop özellikleri ise, LinearGradientBrush'ın sahip olduğu bir GradientStop collection’ının içerdiği renk aralıklarıdır. Fakat nedense kod kısmında bu renk aralıklarını barındıran collection tanımlanmamış. Çünkü Visual Studio bizim için otomatik olarak kod satırlarını kısaltmıştır. Aslında kod şu şekilde olmalıdır:

      Farkettiğimiz gibi <LinearGradientBrush.GradientStops> ve <GradientStopCollection> elemanları koddan çıkarılmıştır. Bu kısa ve öz olan kod satırları XAML parser'ın yetenekleri doğrultusunda oluşturulmuştur. GradientStops tanımlaması, LinearGradientBrush'ın ön tanımlı bir özelliğidir. Aynı zamanda GradientStopCollection'ın bir türüdür ve GradientStopCollection'da IList<T>'yi implement eder. Bu yüzden buradaki T değeri bir GradientStop nesnesine karşılık gelir. <LinearGradientBrush ../> etiketleri arasında kalan nesneler, GradientStopCollection'a çalışma zamanında .Add() fonksiyonu gibi eklenir.

      Uygulamamızdaki XAML kodunda, butona eklediğimiz Click metodununun üstüne sağ tıklayıp çıkan menüde Navigate to Event Handler'ı seçerek, metodun C# koduna gidebiliriz.

      Fonksiyonumuzda iki tane parametre var. sender nesnesi o an için olayı çağıran bileşeni kullanmamızı sağlar (Örneğin şu anki bileşenimiz olan Button gibi). RoutedEventArgs e ise o olayla ilgili bilgilerin tutulduğu nesnedir. RoutedEvent bir olayı görsel nesnelerin bulunduğu ağaçta aşağıdan yukarı (Tunnel) veya yukarıdan aşağı (Bubble) bir şekilde iletmeyi sağlar. Örneğin:
Bubble (Click olayı) ile Button->StackPanel->Grid
Tunnel (PreviewClick olayı) ile Grid->StackPanel->Button
      şeklinde ağacı dolaşabiliriz. RoutedEvent sayesinde, Click olayını tek bir bileşenin işlemesi yerine, ağaçtaki tüm parent/child'ların işlemesi sağlanır. Eğer sadece tek bir bileşenin bu olayı işlemesini istiyorsak, bileşenin gerçekleştirdiği fonksiyonun içerisine e.Handled = true; yazmamız yeterlidir.

      Bu kadar bilgiden sonra aşağıdaki kod satırını fonksiyonumuza ekleyelim

      (sender as Button) ile aslında varolan sender objesi primitive(ilkel) ve temel obje sınıfı olduğu için Button'a dönüştürmemiz gerekiyor (Aslında içeriği alabilmek için Button'ın adını (myButton’ı) da kullanabilrdim ama sender'ın nasıl kullanıldığını göstermek için bu örneği verdim). Sonrasında içeriğini yani "HelloWorld" yazısını alıp sonuna ünlem işareti ekledik. F5'e basıp emülatörde nasıl çalıştığına bakalım.
      Button'a tıkladığımızda telefonumuzun tema rengi yan statik PhoneAccentBrush kaynağından dolayı kırmızı rengi aldı. PhoneAccentBrush da ne diyenler olabilir fakat o da başka bir yazının konusu olsun. Görüşmek dileğiyle :)

Kaynaklar:
StackoverFlow
MSDN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder